Transparentný účet: 5045910916/0900
IBAN: SK37 0900 0000 0050 4591 0916 SWIFT: GIBASKBX

Zviera nie je vec

Budyšínska 10/A
831 03 Bratislava

P.O.BOX 85
953 01 Zlaté Moravce