Transparentný účet: 5045910916/0900
IBAN: SK37 0900 0000 0050 4591 0916 SWIFT: GIBASKBX

O nás

Československý kastračný program vznikol pre nesporne zlý stav túlavých zvierat v našej krajine.

Slovensko už dlhodobo bojuje s problémom nekontrolovaného množenia nielen túlavých zvierat, ale aj psov a mačiek, ktorých majitelia sú nezodpovední a nedbajú na prevenciu nechcených gravidít. Na niektorých miestach Slovenska je situácia viac ako zlá – čerstvo narodené mačatá a šteňatá sú nehumánne usmrcované, prípadne ponechané svojmu osudu v nevyhovujúcich podmienkach.

Riešenie tohto problému je dlhodobé. Účinný spôsob spočíva na jednej strane v osvete obyvateľstva, aby zbytočne nemnožili svoje zvieratá a nechávali ich kastrovať. Druhou časťou sú plošné kastrácie vo vytipovaných lokalitách – v osadách.

Preto v roku 2012 vzniklo Združenie za práva zvierat, ktoré spustilo Československý kastračný program.

Celá činnosť kastračného programu sa kryje len z príspevkov od Vás - podporovateľov a 2% z daní. O počte zvierat, ktoré môžme každoročne zachrániť, ošetriť, či vykastrovať, teda rozhodujú hlavne naši prispievatelia. Hlavným a zároveň aj jediným zdrojom financii, ktorý nám umožnil začať výstavbu vlastného útulku, sú práve 2% z daní. Ešte dôležitejšie sú tohtoročné 2%, ktoré budú základným stavebným pilierom ako samotného útulku, tak celého rozrastajúceho sa programu, ktorý zachraňuje ročne stovky zvierat.

Kastrácie

Prioritne kastrácie psov a mačiek v rómskych osadách, pretože tu je situácia najhoršia.

Osveta

Informovanie verejnosti o výhodách kastrácii prostredníctvom internetu (náučné videá, grafické materiály).

Šanca na život

Odoberanie zvierat nechcených, týraných, zranených, chorých a hendikepovaných zo zlých podmienoch (prevažne osád), ich ošetrenie, rekonvalescencia a následné umiestnenie v nových rodinách.

Budyšínska 10/A
831 03 Bratislava

P.O.BOX 85
953 01 Zlaté Moravce